planten (grassen)

Er komen in Nederland zeer veel soorten grassen voor, de determinatie is lastig! Bij de grassen zijn voor het gemak ook de op gras lijkende soorten als lisdodde en egelskop opgenomen.
Als het gras in volle bloei staat is het weiland prachtig.

streep

Bekijk alle foto's van de Gramineae (grassen)

sorteren soort L soort NL foto


hoge cyperzegge
hoge cyperzegge

Anthoxanthum odoratumreukgrasAnthoxanthum odoratum - reukgras
Briza mediatrilgrasBriza media - trilgras
Carex pseudocyperushoge cyperzeggeCarex pseudocyperus - hoge cyperzegge
Eleocharis palustriswaterbiesEleocharis palustris - waterbies
Festuca ovinaschapegras
Holcus lanatuswitbolHolcus lanatus - witbol
Juncus effususpitrusJuncus effusus - pitrus
Juncus tenuistengere rusJuncus tenuis - tengere rus
Luzula campestrisveldbiesLuzula campestris - veldbies
Phragmites australisrietPhragmites australis - riet
Sparganium emersumkleine egelskopSparganium emersum - kleine egelskop
Typha splisdoddeTypha sp - lisdodde
naar boven
streep