planten (mossen)

Mossen (Bryophyta)behoren tot de hogere planten, ze hebben echter geen vatenstelsel en planten zich voort door middel van sporen. Mossen hebben geen wortels, ze nemen water en voedingsstoffen op via hun bladeren.
De meeste mossen stellen specifieke eisen aan hun groeiplaats. De luchtvochtigheid, de temperatuur, de grond, stenen of bomen waarop ze groeien, bepalen de soorten. Door de gevoeligheid voor luchtvervuiling en verzuring zijn mossen een goede indicator van vervuiling.

streep

Bekijk alle foto's van de Bryophyta (mossen)

sorteren soort L soort NL foto

  ruig haarmos ruig haarmos


gewoon muisjesmos gewoon muisjesmos


muurmos muurmos
Atrichum undulatumgroot rimpelmosAtrichum undulatum - groot rimpelmos
Brachythecum rutabulumgewoon dikkopmosBrachythecum rutabulum - gewoon dikkopmos
Bryum argenteumzilvermosBryum argenteum - zilvermos
Fontinalis antipyreticabronmosFontinalis antipyretica - bronmos
Funaria hygrometricagewoon krulmosFunaria hygrometrica - gewoon krulmos
Grimmia pulvinatagewoon muisjesmosGrimmia pulvinata - gewoon muisjesmos
Hypnum cupressiformegewoon klauwtjesmosHypnum cupressiforme - gewoon klauwtjesmos
Isopterygium elegansgewoon pronkmosIsopterygium elegans - gewoon pronkmos
Marchantia polymorphaparapluutjesmosMarchantia polymorpha - parapluutjesmos
Pellia epiphyllagewone pelliaPellia epiphylla - gewone pellia
Plagiomnium affinerondbladig boogsterrenmosPlagiomnium affine - rondbladig boogsterrenmos
Polytrichum juniperinumzand haarmosPolytrichum juniperinum - zand haarmos
Polytrichum piliferumruig haarmosPolytrichum piliferum - ruig haarmos
Poytrichum communegewoon haarmosPoytrichum commune - gewoon haarmos
Pseudoscleropodium purumgroot laddermosPseudoscleropodium purum - groot laddermos
Rhytidiadelphus squarrosusgewoon haakmosRhytidiadelphus squarrosus - gewoon haakmos
Tortula muralismuurmosTortula muralis - muurmos
naar boven
streep