planten (kruidachtige planten)

Kruidachtige planten hebben een sappige stengel zonder hout. In de winter sterven alle bovengrondse delen af.
Wilde of aangeplante inheemse planten zijn voor de fauna het meest geschikt om als voedsel, schuilpaats of plaats om te overwinteren te dienen. Om toch een idee te krijgen van de hele flora in de Mashut zijn de niet inheemse planten ook opgenomen.
Lycopodiella inundata, moeraswolsklauw, behoort eigenlijk tot een aparte groep. Voor het gemak is hij bij de kruiden ingedeeld. Het is een soort van de rode lijst!

streep

Bekijk alle foto's van de kruiden

sorteren soort L soort NL foto
koekoeksbloem koekoeksbloem


boerenwormkruid boerenwormkruid


sneeuwklokje sneeuwklokje


leeuwenbek leeuwenbek


vingerhoedskruid vingerhoedskruid


akelei akelei


havikskruid havikskruid


haagwinde haagwinde


schijnpapaver schijnpapaver


kogeldistel kogeldistel


boterbloem boterbloem


teunisbloem teunisbloem


klaproos klaproos


wikke wikke


margriet margriet


lampionplant lampionplant


kaasjeskruid kaasjeskruid


blaassilene blaassilene
Lycopodiella inundatamoeraswolfsklauwLycopodiella inundata - moeraswolfsklauw
Epipactis latifoliabreedbladige wespenorchisEpipactis latifolia - breedbladige wespenorchis
Cuscuta epithymumklein warkruidCuscuta epithymum - klein warkruid
Euphorbia replustuinwolfsmelkEuphorbia replus - tuinwolfsmelk
Arctium minuskleine klisArctium minus - kleine klis
Heracleum persicumreuzenberenklauwHeracleum persicum - reuzenberenklauw
Trifolium arvensehazenpootjeTrifolium arvense - hazenpootje
Teesdalia nudicaulisklein tasjeskruidTeesdalia nudicaulis - klein tasjeskruid
Fritillaria sp.kievitsbloemFritillaria sp. - kievitsbloem
Tulipa sptulpTulipa sp - tulp
Cardamine pratensispinksterbloemCardamine pratensis - pinksterbloem
Anemone nemorosabosanemoonAnemone nemorosa - bosanemoon
Physalis alkekengilampionplantPhysalis alkekengi - lampionplant
Aconitum lycoctonumwitte monnikskapAconitum lycoctonum - witte monnikskap
Phlox paniculatafloksPhlox paniculata - floks
Rudbeckia nitidaRudbeckia nitida -
Gaillardia aristatakokardebloemGaillardia aristata - kokardebloem
Plantago majorgrote weegbreePlantago major - grote weegbree
Colchicum autumnaleherfsttijloosColchicum autumnale - herfsttijloos
Scabiosa columbariaduifkruidScabiosa columbaria - duifkruid
Aconitum napellusmonnikskapAconitum napellus - monnikskap
Artemisia vulgarisbijvoetArtemisia vulgaris - bijvoet
Daucus carotapeenDaucus carota - peen
Delphinium spec.ridderspoorDelphinium spec. - ridderspoor
Solidago virgaureaguldenroedeSolidago virgaurea - guldenroede
Lathyrus grandifloruspronkerwtLathyrus grandiflorus - pronkerwt
Lysimachia vulgarisgewone wederikLysimachia vulgaris - gewone wederik
Papaver exspectatumkleine klaproosPapaver exspectatum - kleine klaproos
Allium schoenoprasumbieslookAllium schoenoprasum - bieslook
Trifolium repenswitte klaverTrifolium repens - witte klaver
Tradescantia andersonianamozes in het biezenmandjeTradescantia andersoniana - mozes in het biezenmandje
Ballota nigra foetidastinkende balloteBallota nigra foetida - stinkende ballote
Silene vulgarisblaassileneSilene vulgaris - blaassilene
gewone ereprijsVeronica chamaedrysgewone ereprijs - Veronica chamaedrys
Ornithogalum umbellatumvogelmelkOrnithogalum umbellatum - vogelmelk
Aegopodium podagrariazevenbladAegopodium podagraria - zevenblad
Ornithopus sp.vogelpootjeOrnithopus sp. - vogelpootje
Leucanthemum vulgaremargrietLeucanthemum vulgare - margriet
Plantago lanceolatasmalle weegbreePlantago lanceolata - smalle weegbree
Melandrium album GarckeavondkoekoeksbloemMelandrium album Garcke - avondkoekoeksbloem
Geranium robertianumrobertskruidGeranium robertianum - robertskruid
Thalictrum aquilegifoliumruitThalictrum aquilegifolium - ruit
Hemerocallis hybridedaglelieHemerocallis hybride - daglelie
Ranunculus acrisscherpe boterbloemRanunculus acris - scherpe boterbloem
Caltha palustrisdotterbloemCaltha palustris - dotterbloem
Capsella bursa-pastorisherderstasjeCapsella bursa-pastoris - herderstasje
Thymus serpyllumwilde tijmThymus serpyllum - wilde tijm
Hosta spechostaHosta spec - hosta
Meconopsis cambricaschijnpapaverMeconopsis cambrica - schijnpapaver
Geum rivaleknikkend nagelkruidGeum rivale - knikkend nagelkruid
Alliaria petiolatalook-zonder-lookAlliaria petiolata - look-zonder-look
Euphoria polychromagrootbloemige wolfsmelkEuphoria polychroma - grootbloemige wolfsmelk
Galium aparinekleefkruidGalium aparine - kleefkruid
Pentaglottis sempervirensoverblijvende ossetongPentaglottis sempervirens - overblijvende ossetong
Anthriscus sylvestrisfluitekruidAnthriscus sylvestris - fluitekruid
Melandrium rubrumdagkoekoeksbloemMelandrium rubrum - dagkoekoeksbloem
Geranium phaeumdonkere ooievaarsbekGeranium phaeum - donkere ooievaarsbek
Chelinodium majusstinkende gouweChelinodium majus - stinkende gouwe
Convallaria majalislelietje-van-dalenConvallaria majalis - lelietje-van-dalen
Polygonatum multiflorumveelbloemige salomonszegelPolygonatum multiflorum - veelbloemige salomonszegel
Brassica campestriskoolzaadBrassica campestris - koolzaad
Stellaria holosteagrootbloemig muurStellaria holostea - grootbloemig muur
Lamium albumwitte dovenetelLamium album - witte dovenetel
Lamium macalatumpaarse dovenetelLamium macalatum - paarse dovenetel
Glechoma hederaceahondsdrafGlechoma hederacea - hondsdraf
Ajuga reptanszenegroenAjuga reptans - zenegroen
Postula Sybericawilde posteleinPostula Syberica - wilde postelein
Hyacinthus orientalisboshyacintHyacinthus orientalis - boshyacint
Galeobdolon luteumgele dovenetelGaleobdolon luteum - gele dovenetel
Myosotis sylvaticavergeetmenietMyosotis sylvatica - vergeetmeniet
Bellis perennismadeliefjeBellis perennis - madeliefje
Stellaria gramineagrasmuurStellaria graminea - grasmuur
Chionodoxa luciliaesneeuwroemChionodoxa luciliae - sneeuwroem
Primula vulgarisstengelloze sleutelbloemPrimula vulgaris - stengelloze sleutelbloem
Muscari atlanticumblauw druifjeMuscari atlanticum - blauw druifje
Narcissus sp.narcisNarcissus sp. - narcis
Helleborus atrorubenskerstroosHelleborus atrorubens - kerstroos
Viola odoratamaarts viooltjeViola odorata - maarts viooltje
Ranunculus ficariaspeenkruidRanunculus ficaria - speenkruid
Scilla sybericaScilla syberica -
Galanthus nivalisgewoon sneeuwklokjeGalanthus nivalis - gewoon sneeuwklokje
Alchemilla sp.vrouwenmantelAlchemilla sp. - vrouwenmantel
Impatiens glanduligerareuzenbalsemienImpatiens glanduligera - reuzenbalsemien
Sedum telephiumhemelsleutelSedum telephium - hemelsleutel
Eschscholzia californicaslaapmutsEschscholzia californica - slaapmuts
Dipsacus fullonumgrote kaardebolDipsacus fullonum - grote kaardebol
Nymphaea sp.waterlelieNymphaea sp. - waterlelie
Eupatorium cannabinumkoninginnekruidEupatorium cannabinum - koninginnekruid
Senecio jacobaeajakobskruiskruidSenecio jacobaea - jakobskruiskruid
Lotus corniculatus corniculatusgewone rolklaverLotus corniculatus corniculatus - gewone rolklaver
Hypericum perforatumsintjanskruidHypericum perforatum - sintjanskruid
Tragopogon pratensis pratensisgele morgensterTragopogon pratensis pratensis - gele morgenster
Campanula rotundifoliagrasklokjeCampanula rotundifolia - grasklokje
Stachys sylvaticabosandoornStachys sylvatica - bosandoorn
Dianthus deltoidessteenanjerDianthus deltoides - steenanjer
Prunella vulgarisgewone brunelPrunella vulgaris - gewone brunel
Urtica dioicagrote brandnetelUrtica dioica - grote brandnetel
Urtica urenskleine brandnetelUrtica urens - kleine brandnetel
Epilobium hirsutumharig wilgeroosjeEpilobium hirsutum - harig wilgeroosje
Echinops humiliskogeldistelEchinops humilis - kogeldistel
Achillea millefoliumgewoon duizendbladAchillea millefolium - gewoon duizendblad
Origanum vulgarewilde marjoleinOriganum vulgare - wilde marjolein
Echinacea purpureazonnehoedEchinacea purpurea - zonnehoed
Calystegia sepiumhaagwindeCalystegia sepium - haagwinde
Verbascum nigrumzwarte toortsVerbascum nigrum - zwarte toorts
Linaria spvlasleeuwebekLinaria sp - vlasleeuwebek
Trifolium pratenserode klaverTrifolium pratense - rode klaver
Vicia sativa sativavoederwikkeVicia sativa sativa - voederwikke
Matricaria maritimareukeloze kamilleMatricaria maritima - reukeloze kamille
Hieracium aurantiacumoranje havikskruidHieracium aurantiacum - oranje havikskruid
Ranunculus repenskruipende boterbloemRanunculus repens - kruipende boterbloem
Malva sp.kaasjeskruidMalva sp. - kaasjeskruid
Tanacetum vulgareboerenwormkruidTanacetum vulgare - boerenwormkruid
OenotherateunisbloemOenothera - teunisbloem
Sedum acremuurpeperSedum acre - muurpeper
Epilobium angustifoliumwilgeroosjeEpilobium angustifolium - wilgeroosje
Centaurea iaceaknoopkruidCentaurea iacea - knoopkruid
Iris pseudacorusgele lisIris pseudacorus - gele lis
Lychnis flos-cuculiechte koekoeksbloemLychnis flos-cuculi - echte koekoeksbloem
Aquilegia spakeleiAquilegia sp - akelei
Digitalis purpureagewoon vingerhoedskruidDigitalis purpurea - gewoon vingerhoedskruid
Iris germanicairisIris germanica - iris
Geranium endressiooievaarsbekGeranium endressi - ooievaarsbek
Lupine polyphyllusvaste lupineLupine polyphyllus - vaste lupine
Lunaria redivivajudaspenningLunaria rediviva - judaspenning
Vinca minorkleine maagdenpalmVinca minor - kleine maagdenpalm
Taraxacum officinalepaardenbloemTaraxacum officinale - paardenbloem
Ranunculus ficaria bulbilifergewoon speenkruidRanunculus ficaria bulbilifer - gewoon speenkruid
Eranthus hyemaliswinterakonietEranthus hyemalis - winterakoniet
Crocus speckrokusCrocus spec - krokus
Campanula rapunculoidesakkerklokje
Ceratocapnos cIaviculatarankende helmbloem
Crepis biennisgroot streepzaad
Fragaria vescabosaardbei
Galium verumgeel walstro
Geranium sanguineumrode ooievaarsbek
Hypochaeris radicatagewoon biggekruid
Matricaria recutitaechte kamille
Rumex acetosaveldzuring
Rumex acetosellaschapezuring
naar boven
streep