planten

De belangstelling van Jeannette voor de vegetatie in de Mashut is anders gemotiveerd dan die voor de insecten en andere dieren.
Ten eerste is die inventarisatie van belang voor het in kaart brengen van de biotoop en de habitat.
Anderzijds wordt de interesse voor de flora vooral gevoed door menselijke gedachten als 'wat bloeit mijn weiland mooi!' meer dan 'wat is dat voor een plantje?'.

Zoals bij iedere (voormalige) boerderij komen er naast de wilde en inheemse planten ook niet-inheemse planten voor. In de loop der tijd is het aandeel niet-inheemse planten wel aan het afnemen, domweg omdat die gewoon minder passen in de 'gewenste' biotoop. Wilde of aangeplante inheemse planten zijn voor de fauna het meest geschikt om als voedsel, schuilpaats of plaats om te overwinteren te dienen.


planten
 

soorten
 

foto's
 
bomen 26 26
Gramineae (grassen) 12 11
kruiden 140 130
struiken 50 49
Filicinae (varens) 5 5
streep