Lepidoptera (nachtvlinders)

De meeste vlinders (Lepidoptera) zijn nachtvlinders en vliegen in de schemering, maar er zijn ook soorten die uitsluitend overdag vliegen. Alle nachtvlinders hebben voelsprieten zonder knopje aan het uiteinde, soms zijn ze prachtig geveerd.

De meekrabvlinder of kolibrievlinder komt veel voor in Zuid-Europa, tegenwoordig ook in ons land te vinden. Voor de bloem(vaak Phloxen) zwevend als een kolibrie zoeken ze met de lange roltong naar nectar.

De nachtvlinders worden onderverdeeld in spanners, uilen en andere nachtvlinders.

streep

Bekijk alle foto's van de Noctuidae(uilen)

sorteren soort L soort NL foto
koperuil koperuil


driehoekuil nunvlinder


goudvenstertje goudvenstertje


donkere marmeruil donkere marmeruil


bonte grasuil bonte grasuil


goudvenstertje kleine breedbandhuismoeder


rietvink rietvink
Lacanobia thalassinaw-uilLacanobia thalassina - w-uil
Dryobotodes eremitaeikenuiltjeDryobotodes eremita - eikenuiltje
Luperina testaceagewone grasuilLuperina testacea - gewone grasuil
Hypena rostralishopsnuituilHypena rostralis - hopsnuituil
Amphipyra pyramideapyramidevlinderAmphipyra pyramidea - pyramidevlinder
Xestia xanthographavierkantvlekuilXestia xanthographa - vierkantvlekuil
Cosmia trapezinahyenaCosmia trapezina - hyena
Shargacucullia verbascikuifvlinderShargacucullia verbasci - kuifvlinder
Colocasia corylihazelaaruilColocasia coryli - hazelaaruil
Panolis flammeadennenuilPanolis flammea - dennenuil
Orthosia incertavariabele voorjaarsuilOrthosia incerta - variabele voorjaarsuil
Orthosia crudakleine voorjaarsuilOrthosia cruda - kleine voorjaarsuil
Eupsilia transversawachtervlinderEupsilia transversa - wachtervlinder
Parastichtis ypsillonwilgenschorsvlinderParastichtis ypsillon - wilgenschorsvlinder
Agrotis putaputa-uilAgrotis puta - puta-uil
Noctua janthinakleine breedbandhuismoederNoctua janthina - kleine breedbandhuismoeder
Mythimna impurastompvleugelgrasuilMythimna impura - stompvleugelgrasuil
Orthosia cerasitweestreepvoorjaarsuilOrthosia cerasi - tweestreepvoorjaarsuil
Asteroscopus sphinxkromzitterAsteroscopus sphinx - kromzitter
Cerapteryx graminisbonte grasuilCerapteryx graminis - bonte grasuil
Peridroma sauciablauwvleugeluilPeridroma saucia - blauwvleugeluil
Agrochola macilentageelbruine herfstuilAgrochola macilenta - geelbruine herfstuil
Allophyes oxyacanthaemeidoornuilAllophyes oxyacanthae - meidoornuil
Xanthia togatawilgengouduilXanthia togata - wilgengouduil
Noctua pronubahuismoederNoctua pronuba - huismoeder
Hypena proboscidalisbruine snuituilHypena proboscidalis - bruine snuituil
Plusia festucaegoudvenstertjePlusia festucae - goudvenstertje
Cucullia chamomillaekamillevlinderCucullia chamomillae - kamillevlinder
Discestra trifoliispurrie-uilDiscestra trifolii - spurrie-uil
Xestia c-nigrumzwarte c-uilXestia c-nigrum - zwarte c-uil
Xestia bajabruine zwartstipuilXestia baja - bruine zwartstipuil
Hoplodrina ambiguazuidelijke stofuilHoplodrina ambigua - zuidelijke stofuil
Mesoligia furunculazandhalmuiltjeMesoligia furuncula - zandhalmuiltje
Rivula sericealisstro-uiltjeRivula sericealis - stro-uiltje
Orthosia gothicanunvlinderOrthosia gothica - nunvlinder
Hadena rivularisgevorkte silene-uilHadena rivularis - gevorkte silene-uil
Mythimna commakomma-uilMythimna comma - komma-uil
Diachrysia chrysitiskoperuilDiachrysia chrysitis - koperuil
Charanyca trigrammicadrielijn uilCharanyca trigrammica - drielijn uil
Autographa gammagamma uilAutographa gamma - gamma uil
Deltote bankianazilverstreepDeltote bankiana - zilverstreep
Callistege mimi-vlinderCallistege mi - mi-vlinder
Anarta myrtilliroodbont heide-uiltjeAnarta myrtilli - roodbont heide-uiltje
Euthrix potatoriarietvinkEuthrix potatoria - rietvink
Apamea crenatavariabele grasuilApamea crenata - variabele grasuil
Dypterygia scabriusculavogelwiekjeDypterygia scabriuscula - vogelwiekje
Conistra vacciniibosbesuilConistra vaccinii - bosbesuil
Notodonta dromedariusdromedarisNotodonta dromedarius - dromedaris
Ochropleura plectahaarbosOchropleura plecta - haarbos
Herminia tarsipennalislijnsnuituilHerminia tarsipennalis - lijnsnuituil
Axylia putrishoutspaanderAxylia putris - houtspaander
Deltote pygargadonkere marmeruilDeltote pygarga - donkere marmeruil
Herminia tarsicrinalisschaduwsnuituilHerminia tarsicrinalis - schaduwsnuituil
Oligia fasciunculaoranjegeel halmuiltjeOligia fasciuncula - oranjegeel halmuiltje
Anorthoa mundadubbelstipvoorjaarsuilAnorthoa munda - dubbelstipvoorjaarsuil
naar boven
streep