Microlepidoptera - kleine vlinders

Microlepidoptera betekent letterlijk familie der kleine vlinders. Het is een verzamelnaam voor allerlei kleine vlinders, die meestal alleen 's nachts vliegen. In de Mashut zijn minerende en niet minerende Microlepidoptera bekeken.

De onderzochte niet minerenede motten zijn eigenlijk vlinders van normaal formaat, die ook nog overdag vliegen!

Mineermotten zijn zo klein dat hun rupsen leven in gangen die ze in bladeren wegvreten, de zogenaamde bladmijnen. Elke soort knaagt een specifiek patroon in het blad waaraan ze te herkennen zijn. Naast mineermotten zijn er ook mineervliegen. De tabel van mineerders van Willem Ellis is te vinden op internet.
Antispila treitschkiella was zeldzaam, maar is sinds 2003 plaatselijk massaal op Cornus mas te vinden.
Phyllonorycter cavella is vrij zeldzaam.

Bekijk de motten of de mineermotten.

streep

motten

Bekijk alle foto's van de motten

sorteren soort L soort NL foto
brandnetelmot Eyrrhypara hortulata - brandnetelmot


Catoptria pinella Catoptria pinella - egale vlakjesmot


Nemophora degeerella geelbandlangsprietmot Nemophora degeerella - geelbandlangsprietmot
Adela reaumurellasmaragdlangsprietmot Adela reaumurella - smaragdlangsprietmot
Anania lancealislichte coronamotAnania lancealis - lichte coronamot
Catoptria pinellaegale vlakjesmotCatoptria pinella - egale vlakjesmot
Elophila nymphaeatawaterlelievlinderElophila nymphaeata - waterlelievlinder
Endotricha flammealis strooiselmotEndotricha flammealis -  strooiselmot
Epiblema foenella hoefijzermotEpiblema foenella -  hoefijzermot
Evergestis limbatagezoomde valkmotEvergestis limbata - gezoomde valkmot
Eyrrhypara hortulatabrandnetelmotEyrrhypara hortulata - brandnetelmot
Gillmeria ochrodactyla zandvedermotGillmeria ochrodactyla -  zandvedermot
Incurvaria masculella gewone witvlekmotIncurvaria masculella -  gewone witvlekmot
Nematopogon robertellanaaldboslangsprietmotNematopogon robertella - naaldboslangsprietmot
Nemophora degeerellageelbandlangsprietmotNemophora degeerella - geelbandlangsprietmot
Nymphula stagnataegelskopmotNymphula stagnata - egelskopmot
Pandemis corylana hazelaarbladrollerPandemis corylana -  hazelaarbladroller
Platyptilia calodactylaguldenroedevedermotPlatyptilia calodactyla - guldenroedevedermot
Pleuroptya ruralisparelmoermotPleuroptya ruralis - parelmoermot
Pyrausta auratamuntvlindertjePyrausta aurata - muntvlindertje
Tineola bisseliellakleermotTineola bisseliella - kleermot
Yponomeuta spec.Yponomeuta spec. -

streep