Hymenoptera - Apidae (bijen)

Er zijn vele soorten wilde bijen (Apidae), waaronder de hommels.
Hommels kunnen vroeg in het voorjaar vliegen doordat ze hun vliegspieren los kunnen koppelen van de vleugels. Door eerst de spieren te bewegen zonder te vliegen warmen ze hun borststuk op en kunnen daarna met opgewarmde spieren opstijgen.

Koekoekshommels zijn nestparasieten van gewone hommels.
Het vouwtje dringt een hommelnest binnen, steekt de hommelkoningin dood en eet het aanwezige voedsel op. Vervolgens legt ze eieren die door de hommelwerksters worden verzorgd.

streep

Bekijk alle foto's van de Apidae (bijen)

sorteren soort L soort NL foto

 akkerhommel akkerhommel

Bombus hortorumtuinhommelBombus hortorum - tuinhommel
Bombus hypnorumboomhommelBombus hypnorum - boomhommel
Bombus lapidariussteenhommelBombus lapidarius - steenhommel
Bombus pascuorumakkerhommelBombus pascuorum - akkerhommel
Bombus pratorumweidehommelBombus pratorum - weidehommel
Bombus terrestrisaardhommelBombus terrestris - aardhommel
Psithyrus vestalisgrote koekoekshommelPsithyrus vestalis - grote koekoekshommel
naar boven
streep