technieken, materialen, determinatie, archivering in gebruik in de Mashut

met doe het zelf kom je een eind!

determinatie

determinatiemateriaal

Behalve papieren determinatietabellen wordt ook van internettabellen gebruik gemaakt.

controle

Alle bijzondere vangsten van de Syrphidae (zweefvliegen) worden gecontroleerd door medewerkers van EIS.

In geval van twijfel over de determinatie van Hymenoptera, Odonata en Lepidoptera wordt de hulp ingeroepen van diverse specialisten. Internet blijkt hiervoor een uitstekend medium.

archiveren en resultaten naar het landelijk meetnet

Alle waargenomen Diptera worden genoteerd in een excursieboekje en in de winter ingevoerd in het programma KLASSE.

De waarnemingen van de Diptera worden doorgegeven aan EIS.
Bijzondere waarnemingen van andere soorten insecten eveneens.

streep