soortenlijst van de Mashut

Neuroptera (netvleugeligen)

Myrmeleonidae (mierenleeuwen)

Euroleon nostrasstreepjegevlekte mierenleeuw

streep