soortenlijst van de Mashut

Cryptogamen (sporeplanten)

Filicinae (varens)

Athyrium filix-feminastreepjewijfjesvaren
Dryopteris filix-masstreepjemannetjesvaren
Matteucia struthiopterisstreepjebekervaren
Osmunda regalisstreepjekoningsvaren
Phyllitis scolopendriumstreepjetongvaren

streep