soorten van de Mashut

Alle soorten die in de Mashut zijn gedetermineerd staan in de soortenlijst.

ordes - families

platbuik groot koolwitje citroenlieveheersbeestje
Odonata
Odonata (libellen)
Anisoptera (libellen)
Zygoptera (juffers)
Lepidoptera
Lepidoptera (vlinders)
dagvlinders
Microlepidoptera (kleine vlinders)
nachtvlinders
Coleoptera
Coleoptera (kevers)
Cerambycidae (boktorren)
Coccinellidae (lieveheersbeestjes)
Dermestidae (spektorren)
Psilota atra aardhommel gevlekte mierenleeuw
Diptera
Diptera (vliegen en muggen)
Agromyzidae (mineervliegen)
Asilidae (roofvliegen)
Bombyliidae (wolzwevers)
Conopidae (blaaskopvliegen)
Empididae (dansvliegen)
Hippoboscidae (luisvliegen)
Platystomatidae
Rhagionidae (snipvliegen)
Sciomyzidae (slakkendoders)
Stratiomyidae (wapenvliegen)
Syrphidae (zweefvliegen)
Tabanidae (dazen)
Tachinidae (sluipvliegen)
Tephritidae (boorvliegen)
Therevidae (viltvliegen)
Xylomyidae
Hymenoptera
Hymenoptera (vliesvleugeligen)
Apidae (bijen)
Chrysididae (goudwespen)
Pompilidae (spinnendoders)
Sphecidae (graafwespen)
Tenthredinidae (bladwespen)
Vespidae (plooivleugelwespen)
diversen
Orthoptera (sprinkhanen en krekels)
Opiliones (hooiwagens)
diverse insecten
winter koninkje   maarts viooltje
gewervelde dieren
Vertebrata (gewervelden)
Amphibia (amfibieën)
Aves (vogels)
Mammalia (zoogdieren)
  planten
Plantae (planten)
bomen
Gramineae (grassen)
kruiden
struiken
Filicinae (varens)
Bryophyta (mossen)

slechts het begin van een inventarisatie, die nooit zal af komen!

streep