idee achter de Mashut

De natuur is overweldigend, niet alleen in bijzondere, beschermde terreinen

de Mashut

Zelfs in een kleine stadsachtertuin komen al zoveel verschillende organismen voor dat het veel te veel tijd en kennis zou vergen om die allemaal op naam te brengen.

Het is dus een illusie om dat te proberen op een terrein van 1,5 hectare. Sinds 2003 is Jeannette Hoornenborg toch bezig om een groot aantal organismen die voorkomen op de Mashut te inventariserenen en op de foto te zetten. Er mee bezig zijn is immers veel leuker dan het doel bereiken.

De Mashut bestaat uit een wei, een kikkerpoel, een boerderij, een boomgaard en een bosje. Voor de Achterhoek een doorsnee perceel. Juist dat maakt het interessant, omdat veel waarnemingen van planten en dieren gedaan worden in bijzondere natuurgebieden.

jeannette hoornenborg

Insecten hebben Jeannette's speciale belangstelling, in het bijzonder de Syrphidae (zweefvliegen).
Welke insectenfamilies bestudeerd worden hangt af van de interesse en van de beschikbaarheid van determinatietabellen, op papier of digitaal.

De Diptera (vliegen en muggen) worden gevangen, op een speld gezet en in haar collectie opgenomen. Van de andere organismen bestaat alleen een foto die in de Mashut is gemaakt.

Alle gevonden soorten zijn op een rij te vinden in de soortenlijst.
De soorten zijn ook per familie gerangschikt in aparte pagina's.

Er zijn tot nu toe 901 soorten gedetermineerd, waarvan 837 zijn gefotografeerd of gescand.

streep