habitat van de Mashut

De Mashut, een ex-boerenbedrijf van anderhalve hectare in de Achterhoek

Het aardige van de Mashut is dat er erg veel insecten voorkomen. Niet alleen veel soorten, maar ook behoorlijk hoge aantallen van die soorten. Een reden zal zijn dat er erg veel inheemse heel gewone bloemen bloeien, bijvoorbeeld zevenblad, dolle kervel, sleedoorn en meidoorn. Het kan ook zijn dat veel insekten vanuit de (aangeharkte) omgeving naar de Mashut komen om bloemen te bezoeken.
Bij de manier waarop het terrein wordt onderhouden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de fauna.

De bodem bestaat uit leemhoudend zand. Het zand is zeer stevig.

Het terrein (het rood omrande gedeelte in de luchtfoto) bestaat uit 60 % bloemrijk grasland met kikkerpoel, 5 % hoogstam boomgaard, 20 % bostuin/siertuin en 15 % houtwal met inheemse bomen en struiken.

De directe omgeving bestaat uit:

(a) een bosaanplant van dennen met aan de randen eiken uit 1950 (met vrij veel dood hout)
(b) huizen met tuinen en bosschages
(c) aanplant uit 1990 met sparren in monocultuur
(d) boerenweilanden
(e) een weiland zonder begrazing (maaien, afvoeren, niet bemesten)
streep