Caelifera (kortsprieten): Chorthippus parallelusstreepjekrasser