Agromyzidae (mineervliegen): Phytomyza kaltenbachi