Apidae (bijen): Bombus lapidariusstreepjesteenhommel