Apidae (bijen): Bombus terrestrisstreepjeaardhommel