Caelifera (kortsprieten): Chorthippus biguttulusstreepjeratelaar