Pompilidae (spinnendoders): Caliadurgus fasciatellusstreepjetuinspinnendoder