Caelifera (kortsprieten) : Chorthippus biguttulusstreepjeratelaar