Caelifera (kortsprieten) : Chorthippus parallelusstreepjekrasser