Agromyzidae (mineervliegen) : Phytomyza vitalbaestreepje