Pompilidae (spinnendoders) : Caliadurgus fasciatellusstreepjetuinspinnendoder