Apidae (bijen) : Bombus lapidariusstreepjesteenhommel