Apidae (bijen) : Bombus terrestrisstreepjeaardhommel